WORKSHOP GALICIA DESTINO ACTIVO

Dirixido a todo o sector turístico galego para a súa participación en Galicia Destino Activo

INSCRICIÓN GRUPOS

Constitución de grupos de traballo para a elaboración de produtos turísticos

Tes dúas opcións de participación nesta actividade:

  1. Consolidar un grupo con empresas afíns voluntariamente.
  2. Inscribirte como empresa en algúns dos produtos propostos e nós asignarémosche un grupo afín.
    (neste caso serás convocado para acudir a unha reunión co teu novo grupo o día 04 de xuño)

Lembra que os produtos pasarán una avaliación previa. Para elo a persoa portavoz do grupo deberá entregar antes do día 07 de xuño a ficha básica de produto no enderezo electrónico info@galiciadestinoactivo.com
Esta ficha pódese descargar en “Descargas”.

  • O día 9 de xuño publicarase o listado dos produtos aceptados.
  • O día 11 de xuño tódalas empresas que formen parte dos grupos de traballo dos produtos seleccionados por Galicia Destino Activo acudirán a unha nova reunión onde se mostrarán as necesidades de información precisas para a dotación de contido gráfico, de texto e de vídeo.
INSCRÍBETE

DESCARGAS

Descarga este documento no que describirás a proposta de produto turístico do teu grupo de traballo.

Lembra envíalo ao enderezo electrónico info@galiciadestinoactivo.com antes do 6 de xuño de 2018.

Ficha de avaliación de produtos

CONTACTO

Estamos á súa disposición para calquera consulta. Se o precisa pode contactar connosco no email info@galiciadestinoactivo.com.